Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Günümüzde bireylerin sürekli olarak karşılaşabileceği ve yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlar meydana gelir. Bunlar arasında en dikkat çeken ve rahatsızlığa neden olan durum ise iki kulakta meydana gelebilen çınlama, işitme kaybı ve boğuk duyma gibi farklı kulak problemlerinin tıkanıklık etkileridir.

Kulak Tıkanıklığı Nedir?

Kulaktaki anotomoik bölgelerin bir tanesinde meydana gelen sağlık problemlerinin etkileri sonucunda dışarıdan gelen ses dalgalarının iç kulaktaki duyma organlarına iletme sorunlarıdır. İletme sorunlarına bağlı olarak işitme konusunda yetersiz kalma durumları olabilir. Bireylerde kulak tıkanıklığı olduğu durumlarda şikayetin olduğu kulakta işitme konusunda problemler yaşanırken işitmenin derecelerine göre boğuk duyma ya da çınlama sesleri de meydana gelebilir.

Sağlıklı bir bireyde kulakta 3 ana anatomik bölgeden oluşur. Bunlar ise:

 • Dış Kulak: Kulak yolu, kulak kepçesi ve kulak yolunun sonunda bulunan kulak zarından meydana gelme durumlarına dış kulak denir. Kulakların kepçeleri çevredeki ses dalgalarını bir araya getirerek kulak yolunu kullanarak kulak zarına iletir.
 • Orta Kulak: Üzengi, çekiç ve örs gibi 3’lü kulak kemikçileri, geniz ve kulak arasındaki bağlantıyı sağlar. Zardan alınan ses dalgaları kulak kemikçileri vasıtasıyla kulağa aktarılması için oval pencereye aktarılır. Örstaki borusu kulak başlığında bulunan hava basıncını genizle bağlantı olması amacıyla kullanılır.
 • İÇ Kulak: içinde sıvı bulunan kanallar yardımıyla sesin duyma özelliğinden görevli olan korti organı ve denge duyusundan sorumlu olan yarım daire kanallarıyla birlikte atrikül ve sakkül organlarından meydana gelir.

Bireylerde işitmede problemler iki farklı şekilde görülebilir. 1. Si SENSÖRİNÖRAL işitme kaybıdır. Kulakta bulunan sinirsel sistemlerin etkilenmesi durumlarında kalıcı işitme problemleri durumlarıdır. Sesin algılanmasından görevli olan organ ve sinirlerin tahrip olma durumlarıdır.

2. işitme kaybı ise ses dalgalarının duyma organına iletilmesi sırasında geçen süredeki aksama durumlarıdır.

Meydana gelen aksaklıkların giderilmesi durumlarında duyma tekrar gerçekleşebilir.

Kulak Tıkanıklığı Neden Olur?

İletim nedeniyle kulakta duyma problemleri yaşanması için orta kulak ya da dış kulakta bulunan anatomik yapılara ait fonksiyonel aksaklık problemlerinin olma durumlarıdır. Kulak yolunda meydana gelen kulak kirlerinin etki ettiği tıkanma durumlarında orta kulak iltihabı nedeniyle orta kulak boşluklarında sıvıyla dolmasına neden olur. Bunun yanı sıra farklı mekanizmalar nedeniyle de tıkanmalar meydana gelebilmektedir. Ancak günümüzde kulak tıkanmasına neden olabilecek durumlar şu şekildedir;

 • Kulak kepçelerindeki anatomik deformasyonlar, iltihaplanma ya da tümörlerin neden olduğu ödem gelişmesi gibi durumlarda ses dalgalarının kulak yollarına iletilmesinin engellediği problemlerde kulak tıkanıklıkları meydana gelebilir.
 • Kulak tıkanıklıkları arasında en fazla karşılaşılan durum buşon gelişimi nedeniyle kulak yollarında farklı travma, enfeksiyon, yabancı cisim, kemik yapıları ya da tümör nedeniyle tıkanma durumlarıdır.
 • Kulak zarının farklı nedenlerden dolayı kalınlaşması nedeniyle esnemesi ya da delinmesi sonucunda kulaklarda tıkanmalar meydana gelebilir.
 • Orta kulak boşluklarında farklı mikroorganizmalar iltihaplanmalara neden olabilir. Grip dönemlerinde kulak tıkanıklığı problemleri bulunuyorsa burun boşluğu, östaki borusu ya da geniz bölgelerinde meydana gelen sıvı birikmesi sonucunda da kulak tıkanıklığına neden olabilir.

Kulak Tıkanıklığında Hangi Belirtiler Görülür?

Bireylerde yukarıda aktarılan nedenlerin varlığı sonucunda kulaklarda ağrı ya da tıkanıklık durumlarından belirtiler gözlenebilir. Ancak belirtilerin tek bir kulakla kalmayacağı gibi iki kulakta da aynı durumlar görülebilir. Kulak tıkanma durumlarında görülebilecek belirtiler ise:

 • Yüksek sesle konuşma ihtiyacının olması
 • İşitmede azlık
 • Kulakta meydana gelen ağırlık hissi
 • Kulaklarda çınlamanın meydana gelmesi
 • Denge kayıpları
 • Uğultu
 • Boğuk duyma

Kulak tıkanıklık durumlarında işitme kayıpları söz konusu ise doktorlar tarafından kontroller sonrasında hangi kulakta tıkanıklık olduğu rahatlıkla bulunabilmektedir. İşitme durumlarında normal anatomik yollarında dışında kulak etrafında bulunan kemiklerde iletilme yolu ile de gerçekleştirilebilmektedir. Kulak tıkanması sonucunda bireylerde kulak yollarındaki ses iletim konusunda zayıflama meydana gelirken kemik yoluyla işitme sağlanabilir.

Kulak Tıkanıklığını Geçirmek İçin?

Kulak tıkanıklığına neden olabilecek farklı sağlık sorunları olması nedeniyle etkili ve doğru tedavinin yapılması için kulağın tıkanmasına neden olabilecek sonuçların doğru teşhis edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle doktorlar tarafından detaylı bir şekilde kulak tıkanıklığına neden olabilecek durumlar bireylerden dinlendikten sonra fiziki müdahale yapılarak kontrol edilir. Ancak ihtiyaç duyulması durumda ek olarak kullanılacak yöntemler ise şöyledir;

 • Kulakların tıkanmasına neden olabilecek en önemli etken buşondur. Kulak kiri tıkanıklığı olarak da adlandırılan bu durum, buşonların sertleşmesi ya da ilaç tedavileri sonrasında cevap verilmemesi durumlarında doktorlar taflanından farklı yöntemler kullanılarak kulak tıkanıklıklarını manuel olarak açma yöntemleridir.
 • Kulak yolu ve kulak kepçesinde meydana gelebilecek enfeksiyonların neden olduğu kulak tıkanıklıkları varsa, bölgelere lokal antibiyotik damla ve İNFLAMATUVAR ilaç tedavileri uygulanır.
 • Aynı bölgelerde tümör ya da anatomik etkiler sonucunda tıkanıklıklar mevcutsa cerrahi müdahaleler gerçekleşebilir.
  Kulak zarlarına ait bölgelerde deforma durumları varsa cerrahi müdahale en fazla tercih edilen yöntemdir. Bunun yanı sıra kulak zarlarında hasar görmesi ya da yapılarında bozulmalar olması durumlarında tedavi edilemez. Kulan zarlarında delinme mevcut ise sürekli olarak enfeksiyon kapması neticesinde antibiyotik tedavileri de uygulanabilir.
 • Orta kulakta meydana gelen iltihaplanma durumlarında ağızdan alınabilen antibiyotik ve ağrı kesici tedavileri de uygulanmaktadır. Bazı durumlarda orta kulaklarda oldukça fazla sıvı birikmesi durumları olması nedeniyle kulak zarına tüp takma yöntemi kullanılarak kualk boşluklarının havalandırılması sağlanırken aynı zaman da sıvının boşaltılması da sağlanabilir.
 • Östaki borusunda meydana gelebilecek aksaklıklar bulunuyorsa sprey formda bulunan ANTİ-İNFLAMATUVAR ilaç yöntemleri kullanılabilir.